Giới thiệu - CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

 

 

Liên hệ

DANABOOK.COM

Sách

02363.834328

VPP – Đồ chơi

02363.810816

Thiết  bị - mẫu giáo

02363.821133

In ấn -xuất bản 

02363.624053

Thuê mặt bằng  

02363.817973

Kế toán

02363.820414

Hành chính

02363.832719

 

Chứng khoán
Đang online: 1
Lượt truy cập: 775586
Giới thiệu

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
Tên tiếng Anh: DANANG BOOKS AND SCHOOL EQUIPMENT
JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt:                    DANABOOK
Trụ sở chính:                  76-78 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại:                     0236. 3820414            
Fax:                               0236. 3834918
Website :                     http://danangbook.com

VỐN HOẠT ĐỘNG

  • Vốn điều lệ:               
  • 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
  • Mệnh giá cổ phần:          10.000 đồng/cổ phần
  • Số lượng cổ phần:          3.000.000

HỒ SƠ PHÁP LÝ 
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400465793 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 24 tháng 05 năm 2004,  đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 11 tháng 5 năm 2012

Ngành nghề sản xuất kinh doanh

  • Kinh doanh sách giáo khoa, sách giáo viên, sách mở rộng và nâng cao kiến thức, giấy, vở, thiết bị dạy và học, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm, đồ dùng thiết bị văn phòng
  • Sản xuất và cung ứng trang thiết bị cho phòng thí nghiệm, dụng cụ nghe nhìn, đồ chơi trẻ em, đồ chơi mẫu giáo, đồ dùng dạy học, thiết bị văn phòng, máy vi tính, phần mềm vi tính dạy học, sản phẩm điện tử;
  • In ấn sách giáo khoa, biểu mẫu, hồ sơ sổ sách phục vụ ngành giáo dục và in bao bì giấy nhựa. Thực hiện in gia công, tham gia liên kết khai thác các loại ấn phẩm khác;
  • Cung cấp các loại hình dịch vụ: cho thuê văn phòng, mặt bằng kinh doanh, kho tàng, khách sạn nhà hàng, các loại hình vui chơi giải trí, thiết kế mỹ thuật tạo mẫu;
  • Xuất nhập khẩu sản phẩm văn hóa, giáo dục, văn phòng phẩm, thiết bị vi tính, điện tử, giấy in các loại;
  • Nhận đại lý ủy thác mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa;
  • Tư vấn cho ngành giáo dục về công tác sách và thiết bị trường học, tham gia hỗ trợ chuyên môn và phát triển công tác sách, thiết bị, thư viện nhà trường.

TÓM TẮT QÚA TRÌNH  PHÁT TRIỂN 
Công ty Sách và thiết bị Trường học Đà Nẵng là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Thông tư số 14/TT-TC ngày 10/06/1982 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng (QNĐN ). Nhiệm vụ của Công ty là đáp ứng nhu cầu sách vở, thiết bị giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh QNĐN. Mục tiêu ban đầu của Công ty là phục vụ cho công tác chuyên môn, phục vụ giáo dục chưa chú trọng đến hiệu quả kinh doanh. Từ năm 1986 nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung chuyển hướng sang nền kinh tế thị trường, hoạt động của Công ty dần mang tính chất kinh doanh và đồng thời phải bảo đảm hai nhiệm vụ chính trị: Kinh doanh có hiệu quả và bảo đảm phục vụ tốt công tác chuyên môn của ngành. 
Thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, Công ty đã xây dựng phương án cổ phần hoá và ngày 24/02/2004 UBND Thành phố Đà Nẵng ra Quyết định số 26/2004/QĐ-UB “Phê duyệt phương án cổ phần hóa, chuyển Công ty Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng.”. 
Quá trình phát trin Công ty đến nay có th chia làm các giai đon:
Giai đon t năm 1986 tr v trước
Trong giai đoạn này, nền kinh tế còn mang tính chất kế hoạch hoá tập trung, các doanh nghiệp nhà nước được bao cấp trong kế hoạch và nguồn lực nên hiệu quả kinh tế chưa được xem trọng. Năm 1986, tổng doanh thu là: 8.000.000 đồng, nguồn vốn 160.000.000 đồng và lợi nhuận không đáng kể. 
Giai đon t năm 1987 đến năm 1995
Đây là  giai đoạn Công ty làm quen với những quy luật của nền kinh tế thị trường. Khách hàng chủ yếu của Công ty vẫn là các đơn vị trường học được chỉ định mua bằng nguồn kinh phí của nhà nước (KP 30). Trong giai đoạn này nhà cung cấp và khách hàng Công ty chỉ có vài đơn vị. Hoạt động bán lẻ chưa phát triển và không có hiệu quả.
Cuối năm 1994 bằng quyết định táo bạo có tính bản lề tạo sự chuyển hướng là việc thành lập Xưởng in, thực hiện in sách cho các đối tác và bắt đầu mở các địa điểm bán lẻ, tạo nên thị trường mới và khách hàng mới, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng được cơ sở vững chắc để tạo sức bật cho giai đoạn tiếp theo. 
Kết quả năm 1995 có sự gia tăng cách biệt so với những năm trước đó. Doanh thu đạt 28.641 triệu đồng, lợi nhuận đạt 1.099 triệu đồng, sản lượng trang in đạt 972 triệu trang in.
Giai đon t năm 1995 đến 2003
Với kết quả thu được từ hoạt động sản xuất và đẩy mạnh bán lẻ Công ty đã có nguồn để bảo đảm thực hiện tích luỹ và cải thiện thu nhập của người lao động. Trong giai đoạn này cơ sở vật chất Công ty không ngừng được đầu tư và phát triển về qui mô. Số lượng lao động tăng mạnh từ vài chục người lên trên hai trăm người. Doanh thu hàng năm trên 50 tỷ đồng. Nguồn vốn từ 2,78 tỷ đồng tăng lên 14,156 tỷ  đồng do bổ sung từ quỹ đầu tư phát triển sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Là doanh nghiệp nhà nước Hạng I liên tục trong nhiều năm.
Giai đon t năm 2004 đến nay.
Thực hiện cổ phần hoá, Công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Đây là bước ngoặt mới để Công ty thực hiện thay đổi phương thức quản trị, tận dụng khai thác nguồn lực về tài chính và lao động để tham gia sâu và rộng hơn vào thị trường phát hành sách và in ấn. Tăng cường khả năng cạnh tranh và tăng thị phần tiêu thụ. Mở rộng loại hình kinh doanh và đa dạng hoá các mặt hàng sản phẩm.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC
Hội đồng Quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Bà Huỳnh Phước Huyền Vy

Phó chủ tịch hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Văn Cần

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Trường Kỹ
Ông Hoàng Ngọc Lộc
Ông Lê Anh Long

Ban Giám đốc

Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Cần

Phó giám đốc

Ông Hoàng Ngọc Lộc

Ban Kiểm Soát

Trưởng Ban kiểm soát
Thành viên Ban kiểm soát
Thành viên Ban kiểm soát

Ông Khương Tịnh
Bà Nguyễn Thị Thảo
Ông Huỳnh Nguyên Văn

 

Copyright © 2015. Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG