Liên hệ

DANABOOK.COM

Sách

02363.834328

VPP – Đồ chơi

02363.810816

Thiết  bị - mẫu giáo

02363.821133

In ấn -xuất bản 

02363.624053

Thuê mặt bằng  

02363.817973

Kế toán

02363.820414

Hành chính

02363.832719

 

Chứng khoán 
MÃ NT MUA VÀO Mua chuyển khoản BÁN RA
AUD 17.439,63 17.439,63 18.159,55
EUR 27.401,73 27.401,73 28.447,03
GBP 30.745,63 30.745,63 32.047,08
JPY 205,20 205,20 214,53
USD 22.665,00 22.665,00 22.735,00
Đang online: 1
Lượt truy cập: 671023

Quan hệ cổ đông

Báo Cáo Kế Hoạch SXKD 2015 15.07.2015 | 722 lượt xem
Báo Cáo Kiểm Soát 2014 15.07.2015 | 673 lượt xem
NQ HDQT Số 19 Ngày 28-01-2015 15.07.2015 | 539 lượt xem
HD Kiểm Toán 2014 15.07.2015 | 561 lượt xem
Báo Cáo Thường Niên 2014 13.07.2015 | 606 lượt xem
Báo Cáo Tài Chính Quí 4 2014 13.07.2015 | 585 lượt xem
TM BCTC Quí 3 2014 13.07.2015 | 575 lượt xem
Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh quí 3 2014 13.07.2015 | 584 lượt xem
Bảng Cân Đối Kế Toán Quí 3 2014 13.07.2015 | 596 lượt xem
TM BCTC Quí 2 2014 13.07.2015 | 552 lượt xem
Công Văn Công Bố Thông Tin Quí 2 2014 13.07.2015 | 596 lượt xem
Copyright © 2015. Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG