Liên hệ

DANABOOK.COM

Sách

02363.834328

VPP – Đồ chơi

02363.810816

Thiết  bị - mẫu giáo

02363.821133

In ấn -xuất bản 

02363.624053

Thuê mặt bằng  

02363.817973

Kế toán

02363.820414

Hành chính

02363.832719

 

Chứng khoán
Đang online: 1
Lượt truy cập: 706183

Quan hệ cổ đông

TM BCTC Quí 1 2014 13.07.2015 | 933 lượt xem
NQ12 Ngày 19-04-2014 13.07.2015 | 910 lượt xem
Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh quí 1 2014 13.07.2015 | 807 lượt xem
Bảng Cân Đối Kế Toán Quí 1 2014 13.07.2015 | 820 lượt xem
Công Văn Công Bố Thông Tin Quí 1 2014 12.07.2015 | 890 lượt xem
Báo Cáo Soát xét 6 tháng 2014 11.07.2015 | 922 lượt xem
Báo Cáo Quản Trị Năm 2014 10.07.2015 | 925 lượt xem
Báo cáo tình hình năm 2015 27.02.2015 | 683 lượt xem
Báo Cáo Tình hình năm 2012 25.02.2012 | 865 lượt xem
kgvhjkv
Copyright © 2015. Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG