Liên hệ

DANABOOK.COM

Sách

02363.834328

VPP – Đồ chơi

02363.810816

Thiết  bị - mẫu giáo

02363.821133

In ấn -xuất bản 

02363.624053

Thuê mặt bằng  

02363.817973

Kế toán

02363.820414

Hành chính

02363.832719

 

Chứng khoán 
MÃ NT MUA VÀO Mua chuyển khoản BÁN RA
AUD 16.604,53 16.604,53 16.887,14
EUR 25.975,16 25.975,16 26.442,22
GBP 29.656,32 29.656,32 30.131,11
JPY 198,19 198,19 205,19
USD 23.260,00 23.260,00 23.350,00
Đang online: 1
Lượt truy cập: 683735

Quan hệ cổ đông

Báo Cáo Tài Chính Tóm Tắt 2014 15.07.2015 | 846 lượt xem
Báo Cáo Kế Hoạch SXKD 2015 15.07.2015 | 878 lượt xem
Báo Cáo Kiểm Soát 2014 15.07.2015 | 853 lượt xem
NQ HDQT Số 19 Ngày 28-01-2015 15.07.2015 | 681 lượt xem
HD Kiểm Toán 2014 15.07.2015 | 705 lượt xem
Báo Cáo Thường Niên 2014 13.07.2015 | 736 lượt xem
Báo Cáo Tài Chính Quí 4 2014 13.07.2015 | 699 lượt xem
TM BCTC Quí 3 2014 13.07.2015 | 692 lượt xem
Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh quí 3 2014 13.07.2015 | 713 lượt xem
Bảng Cân Đối Kế Toán Quí 3 2014 13.07.2015 | 709 lượt xem
TM BCTC Quí 2 2014 13.07.2015 | 669 lượt xem
Copyright © 2015. Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG