Liên hệ

DANABOOK.COM

Sách

02363.834328

VPP – Đồ chơi

02363.810816

Thiết  bị - mẫu giáo

02363.821133

In ấn -xuất bản 

02363.624053

Thuê mặt bằng  

02363.817973

Kế toán

02363.820414

Hành chính

02363.832719

 

Chứng khoán 
MÃ NT MUA VÀO Mua chuyển khoản BÁN RA
AUD 16.380,37 16.380,37 16.659,14
EUR 26.658,08 26.658,08 26.976,15
GBP 30.140,67 30.140,67 30.623,16
JPY 201,50 201,50 208,42
USD 23.300,00 23.300,00 23.390,00
Đang online: 1
Lượt truy cập: 682672

Lưu Trữ

Báo cáo tài chính bán niên 2015 13.08.2015 | 833 lượt xem
Báo cáo tài chính quí 1 năm 2015 17.07.2015 | 810 lượt xem
Báo cáo tài chính quí 2 năm 2015 17.07.2015 | 839 lượt xem
Ủy Quyền Dự Đại Hội DCD 2015 15.07.2015 | 792 lượt xem
Báo Cáo Tài Chính Tóm Tắt 2014 15.07.2015 | 832 lượt xem
Báo Cáo Kế Hoạch SXKD 2015 15.07.2015 | 863 lượt xem
Báo Cáo Kiểm Soát 2014 15.07.2015 | 837 lượt xem
NQ HDQT Số 19 Ngày 28-01-2015 15.07.2015 | 664 lượt xem
HD Kiểm Toán 2014 15.07.2015 | 686 lượt xem
Copyright © 2015. Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG