Liên hệ

DANABOOK.COM

Sách

02363.834328

VPP – Đồ chơi

02363.810816

Thiết  bị - mẫu giáo

02363.821133

In ấn -xuất bản 

02363.624053

Thuê mặt bằng  

02363.817973

Kế toán

02363.820414

Hành chính

02363.832719

 

Chứng khoán 
MÃ NT MUA VÀO Mua chuyển khoản BÁN RA
AUD 16.694,39 16.694,39 16.978,52
EUR 27.078,57 27.078,57 27.401,71
GBP 30.338,29 30.338,29 30.824,00
JPY 204,82 204,82 213,02
USD 23.260,00 23.260,00 23.340,00
Đang online: 1
Lượt truy cập: 681183

Lưu Trữ

Báo cáo tài chính bán niên 2015 13.08.2015 | 813 lượt xem
Báo cáo tài chính quí 1 năm 2015 17.07.2015 | 788 lượt xem
Báo cáo tài chính quí 2 năm 2015 17.07.2015 | 816 lượt xem
Ủy Quyền Dự Đại Hội DCD 2015 15.07.2015 | 771 lượt xem
Báo Cáo Tài Chính Tóm Tắt 2014 15.07.2015 | 804 lượt xem
Báo Cáo Kế Hoạch SXKD 2015 15.07.2015 | 839 lượt xem
Báo Cáo Kiểm Soát 2014 15.07.2015 | 812 lượt xem
NQ HDQT Số 19 Ngày 28-01-2015 15.07.2015 | 640 lượt xem
HD Kiểm Toán 2014 15.07.2015 | 659 lượt xem
Copyright © 2015. Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG